Sanned » Hoofdpagina » Welkom!
Sanned: Informatie van A tot Z

Nieuwe artikelen van Sanned

Sociale en persoonlijke ontwikkeling bij AMA's

Sociale en persoonlijke ontwikkeling bij AMA's

AMA's zijn minderjarige kinderen die zonder ouders of familie naar Nederland komen om asiel aan te vragen. De afkorting AMA staat voor alleenstaand minderjarig asielzoeker. Deze kinderen kunnen door d…
Biologische ontwikkeling van AMA's

Biologische ontwikkeling van AMA's

AMA's zijn alleen staande minderjarige asielzoekers. Het zijn dus kinderen die zonder ouders en familie als vluchteling in Nederland aankomen. Deze kinderen hebben vaak heel veel meegemaakt bij aankom…
Schrijf mee!